Danh sách khách hàng trúng thưởng trò chơi "Chiếc hộp may mắn"


SĐT Thời gian trúng thưởng Loại phần thưởng
xxxxxx5980 23-04-2024 16:46 Giảm 5k
xxxxxx7082 23-04-2024 12:08 Giảm 5k
xxxxxx4588 22-04-2024 12:44 Giảm 20k
xxxxxx7536 22-04-2024 12:15 Giảm 5k
xxxxxx2140 22-04-2024 12:12 Giảm 20k
xxxxxx6111 22-04-2024 12:11 Giảm 5k
xxxxxx0702 21-04-2024 14:36 Giảm 50k
xxxxxx4659 21-04-2024 12:28 Giảm 20k
xxxxxx1222 20-04-2024 16:51 Giảm 5k
xxxxxx5345 20-04-2024 13:42 Giảm 5k