Danh sách khách hàng trúng thưởng trò chơi "Chiếc hộp may mắn"


SĐT Thời gian trúng thưởng Loại phần thưởng
xxxxxx7391 29-05-2023 16:26 Giảm 5k
xxxxxx2288 29-05-2023 12:27 Giảm 50k
xxxxxx9739 29-05-2023 12:13 Giảm 20k
xxxxxx9288 29-05-2023 12:04 Giảm 5k
xxxxxx7521 28-05-2023 16:14 Giảm 5k
xxxxxx4283 28-05-2023 12:35 Giảm 5k
xxxxxx7843 28-05-2023 11:29 Giảm 5k
xxxxxx6414 27-05-2023 12:19 Giảm 5k
xxxxxx6691 27-05-2023 12:12 Giảm 50k
xxxxxx4976 26-05-2023 10:49 Giảm 20k